top of page
Search

Кое е семето за вечната младост и привлекателност?

Връзката между действие-резултат е това, което е най-интересно на всеки човек, интересуващ се от философията на семената, без значение дали е начинаещ, или напреднал в DCI обучението.

Геше Майкъл Роуч е първият американец, завършил двайсетгодишен строг курс на обучение в Тибет, като след редица тежки изпити получил класическата степен геше, или магистър по будистка наука.


7 ценни взаимовръзки от неговата книга „Шлифоващият диаманти“ (издадена на български език от „Жануа’98“) са:

  • За да се видите преуспяващи в бизнеса и процъфтяващи финансово, посадете в своето подсъзнание отпечатъците за тези достижения, като поддържате щедро състояние на ума.


  • За да се видите в свят, в който общо взето цари щастие, нанесете в подсъзнанието си отпечатъка на това достижение, като водите живот, изпълнен с висока нравственост.  • За да се видите физически здрави и привлекателни, нанесете в подсъзнанието си отпечатъците на тези достижения, като никога не се отдавате на гняв.


  • За да се видите лидери както в своя бизнес, така и в личния си живот, засейте в своето подсъзнание отпечатъка на тези достижения, като изпитвате радост от съзидателни и полезни действия.  • За да се видите способни на устойчива съсредоточеност на своя ум, нанесете в подсъзнанието си отпечатъка на това достижение, като практикувате състояния на дълбока концентрация или медитация.


  • За да се видите освободени от един свят, в който нещата не се случват според собствената ви воля, нанесете в подсъзнанието си отпечатъка на това достижение, като усвоите принципите на скрития потенциал и менталните отпечатъци.  • За да се видите как постигате всичко, което някога сте желали, и да видите как другите постигат всичко, което някога са желали, нанесете в подсъзнанието си отпечатъците на тези достижения, като изградите у себе си отношение на състрадание към другите.

През времето, в което отпечатъците пребивават в нашето подсъзнание, тяхната сила нараства експоненциално. Онова, което води даден бизнес към провал, което в рамките на година-две кара паричният поток постепенно да пресъхне, а служителите да изтекат към конкурентните фирми, като правило представлява резултат от наслагването на множество незначителни негативни действия и мисли - някоя и друга уж безобидна лъжа, тук-там скромни изблици на отрицателни емоции като скъперничество – дребни отпечатъци-жълъди, избуяли в огромна гъста дъбрава – именно това представлява реалността на сриващия се доскоро крупен бизнес.

На това място е изключително важно да осъзнаем, че не става дума за някакъв социален или психологически феномен, при който вие лъжете другите и затова и те лъжат вас, или вие се държите непристойно с останалите и те ви отвръщат със същото. Говорим за зависимост, която бихме нарекли „очевидна” корелация между действие и резултат и тя изобщо не е обект на настоящата книга.

Няма такъв човек, който ви лъже, просто защото и вие сте го лъгали; подобни прояви трябва винаги да се разглеждат като процес, при който даден отпечатък бива посят във вашия ум и впоследствие почва да расте – вие виждате някой да ви лъже, защото по-рано сте нанесли в ума си отпечатък, който сега разцъфтява и ви кара да виждате този някой да ви лъже. Няма такъв човек, който изведнъж почва да ви лъже - просто ей така, от само себе си. Никой никога не може да ви излъже, ако вие самите неволно или необуздано не сте посели такъв отпечатък в ума си, като сте изрекли лъжа. Въпросът всъщност не е в това как вашите действия определят начина, по който ви изглеждат нещата.

По-скоро самите неща се пораждат от вашите отпечатъци – светът около вас, хората около вас и дори самите вие, такива каквито сте – всичко това е плод на вашите собствени минали действия, думи и мисли – добри или лоши - насочени към другите.

Това са когнитивни истини, твърдо основани на реалния опит и мъдростта на прочути личности, проверявани и успешно прилагани от тях през изминалите две хиляди и петстотин години. С една дума - те работят, и то безотказно.

Мъдреците на Тибет са казали, че когато според вас тези закони не работят, причината е в това, че вие просто не ги следвате; струва ми се, че ако сте честни пред себе си, няма да отречете тази истина. За да постигнем набелязания успех в бизнеса, законите трябва да се спазват известен период от време – и то със съвършена честност пред самите нас и с дълбоко разбиране на изтъкнатите по-горе принципи. Да ги изпробвате известно време и после да ги зарежете е все едно да се развихрите във фитнес залата и след три дена да се откажете, защото не сте докарали вид на културист.

За да ви донесат онзи желан успех във вашия делови и личен живот, тези принципи трябва да се следват горе-долу със същото постоянство и усърдие, което е необходимо, за да станете добър пианист или опитен играч на голф, а това никак не е лесно. Нищо по-малко няма да е достатъчно.

Геше Майкъл Роуч

„Шлифоващият диаманти”


186 views0 comments

Comments


bottom of page